Våra Gröna Tjänster

Vår affärsidé är att hjälpa företag att utvecklas och bli
mer konkurrenskraftiga och lönsamma genom effektiva
ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Vi erbjuder utbildning och konsultstöd vid utveckling
av ledningssystemen var för sig eller integrerade till
ett "allt-i-ett" verksamhetssystem.
Ledstjärnorna för vårt arbete är: Affärsinriktat och
effektivt med enkla lättarbetade verktyg.

Vi kan hjälpa dig med:
Kvalitetsledning ISO 9001,
FR2000, "skräddarsytt" mm
Miljöledning ISO 14001, FR2000,
"skräddarsytt" mm
TEKNIK
Teknisk dokumentation, process-
utvärdering/beskrivningar mm
 


Klicka här för att läsa mer om ledningssystem.
Du kan sedan antingen klicka dig vidare från den
websidan eller klicka på rubrikerna i menyn till vänster.
Gröna Tjänster Konsult AB Vallentuna Tel: 08-514 503 55 E-post: greta.harju@gronatjanster.se