Gröna Tjänster / miljö

DE FYRA SYSTEMVILLKOREN

I det hållbara samhället:

 • ökar inte ämnen ur jordskorpan
  hela tiden i naturen

 • undviker vi onaturliga ämnen

 • bevarar vi den biologiska
  mångfalden och kretsloppet

 • hushållar vi med resurserna
  och fördelar dem så att alla
  människors behov tillgodoses
Tillbaka

Gröna Tjänster Konsult AB Vallentuna Tel: 08-514 503 55 E-post: greta.harju@gronatjanster.se