Upp

Gröna Tjänster / miljötips

NÅGRA ENKLA MILJÖTIPS

Hushålla med energi
Fossila bränslen som olja, kol och gas är ändliga
resurser. Avgaserna från förbränningen bidrar
bland annat till växthuseffekten, försurning och
bildandet av marknära ozon.

Håll lagom temperatur inomhus. Förbrukningen av energi, och därmed kostnaden, sjunker med fem procent för varje grads temperatursänkning. Friska människor klarar sig gott med 20 - 21 grader hemma. På kontoret kanske du behöver lite mer om du sitter mycket stilla.

Sänk temperaturen några grader under natten och
när ingen finns i lokalerna.

Använd motorvärmare till bilen så fort utetemperaturen understiger +10 grader. Med timer. Ställ timern så att motorvärmaren startar 15 - 90 minuter innan du ska iväg. Ju varmare ute - ju kortare tid. En uppvärmd motor drar mindre bränsle och som en extra bonus slits den också mindre. Och avger mindre avgaser.

Kör bilen ekonomiskt. Accelerera lungt men raskt
till marschfart. Håll sen farten utan att pumpa på
gasen i onödan. Kör med framförhållning. Först
fram till rödlyset är häftigt, men det kostar.
Planera din körning. Välj en väg med få stopp och
uträtta så många ärenden efter vägen som möjligt.
Kolla luften i däcken ofta och plocka bort onödig barlast.
Kör du automat - lätta en aning på gaspedalen strax
innan du kommit upp till marschfart så växlar bilen upp.
Du kan spara upp till 15 % i bränsleförbrukning på några
enkla tricks.

Hushålla med vatten
Rent vatten är en stor bristvara i världen. Bara i
Kina sjunker grundvattennivån med en meter per år.

Låt inte kranar stå och spola i onödan.

Åtgärda läckage omgående.

Välj snålspolande kranar och duschhandtag
när du byter. Till dess - använd strypbricka.

Om du måste vattna i trädgården - gör det sen kväll, natt eller tidig morgon. Annars dunstar det mesta vattnet bort till ingen nytta. Vattna hellre sällan och rejälare än ofta och lite.

Källsortera och återvinn
Om alla kineser skulle skaffa bil skulle järnet
inte räcka till.

Lämna kapsyler, konservburkar och andra metaller på återvinningsstationerna. Metall lönar sig att återvinna.

Papper är också lönsamt att återvinna.

Lämna kasserade el-/elektronikapparater, lysrör mm till elåtervinning. De innehåller oftast flamskyddsmedel som brom och andra mycket giftiga tungmetaller. Dessutom är det lönsamt. Varje år utvinns många ton guld ur elektronik.

Köp miljömärkta varor
Det är enkelt att handla miljömärkt. Du behöver bara
välja. Utbudet är numera stort.

Ekologisk/kravmärkt mat är hälsosammare. Ekologisk mat kanske inte smakar annorlunda. Men de indirekta vinsterna för miljön är stora. Tex är tillverkningen av handelsgödsel mycket miljöbelastande. De innehåller också tungmetaller som kadmium, som sprids i naturen och som vi får i oss.

Tillbaka


Gröna Tjänster Konsult AB Vallentuna Tel: 08-514 503 55 E-post: greta.harju@gronatjanster.se