Gröna Tjänster / kvalitet

Upp


Även en enkel produkt
kan säljas och serveras
på ett glatt och hövligt sätt
och därigenom öka
sitt egentliga värde.

- Brian Tracy
KVALITET

Vad är ett kvalitetsledningssystem?
Du har nog redan ett, men det kanske inte är
dokumenterat - och det kan säkert göras effektivare.

Med ett kvalitetsledningssystem styr du arbetsgången
från order till avslutad leverans, så att hela flödet
blir genomtänkt, enkelt och effektivt.

Kvalitet handlar också om att ställa kunden i centrum.
Att lyssna på kunden. Det är ju kunden som har nyckeln
till din och ditt företags framgång och framtid.

Och att göra rätt saker, försöka göra rätt från början,
förebygga problem, följa upp och lära sig av de problem
som ändå uppstår för att ständigt bli bättre.

Vad är det då för nytta med
kvalitetsledningssystem?

 • Du får mera ordning och reda
 • Du får bättre lönsamhet och mindre
  strul på företaget
 • Du blir mindre sårbar vid sjukdom
  och tillfälliga toppbelastningar
 • Det går lättare och snabbare att
  lära upp nyanställda
 • Du kan vara med och konkurrera
  om kunder som kräver kvalitetssystem
 • Du får nöjdare, trognare kunder

Men blir det inte väldigt byråkratiskt?

Nej, inte nödvändigtvis! Utgångspunkten ska alltid vara
vad ditt företag har nytta av. Vi hjälper dig att utveckla
ditt system så att det gör sitt jobb och tjänar ditt företag.
Med ett smart system blir du inte bara lönsammare
- du kan faktiskt få mer tid till att ha kul!

Vi kan hjälpa dig med:

 • Kvalitetsledningssystem ISO 9001
  eller eget "skräddarsytt" system
 • Kvalitets-/miljöledningssystem FR 2000,
  anpassat för småföretagen
 • Nulägesanalyser, förbättringsprogram etc
 • Kvalitetsuppföljningar, internrevisioner...


Till ledningssystem
 
Till våra tjänster
Gröna Tjänster Konsult AB Vallentuna Tel: 08-514 503 55 E-post: greta.harju@gronatjanster.se