Gröna Tjänster / kompetens

Det är lättare
att göra mycket än
att göra något länge.

- Quintilianus
LEASA KOMPETENS!

Har du ont om tid?
Behöver du bara hjälp då och då?
Varför då inte "prenumerera" på oss.

Vi kan avlasta dig och hjälpa och inspirera ditt företag att ständigt bli bättre.

Exempel på uppdrag:
  • Miljö- / kvalitetsrevisioner
  • Underhåll & uppdatering av ledningssystem
  • Bollplanksupport
  • Utbildningar
Till våra tjänster
Gröna Tjänster Sörmlandsv. 5 Vallentuna Tel: 08-514 503 55 E-post: greta.harju@gronatjanster.se