Konsult inom:

 - kvalitetsledning
 - miljöledning
 - arbetsmiljöledning
 

 

Varför krångla till det?

En framgångsrik verksamhet skapar
lyckliga kunder och medarbetare
som genererar affärer och lönsamhet.
Verktyget är ett smart ledningssystem.

 

Gröna Tjänster
Centralvägen 3
186 31 Vallentuna
Tel: 070-332 79 29
E-post: greta.harju@gronatjanster.se